Download app giải trí

  • Honeywell SAF-T-FIT® Plus

Honeywell SAF-T-FIT® Plus

Mã sản phẩm: 0001

Liên hệ

Model: N99

Mặt nạ N99 làm tăng hiệu quả lọc đối với các hạt rắn và các chất xịt lỏng không phải là dầu mỏ

Có kích cỡ Nhỏ, Trung bình / Lớn phù hợp với hầu hết công nhân

Bảo vệ khuôn mặt đầy đủ với van

Bao gồm vật liệu lọc chống ẩm

Lý tưởng cho nhiều ngành công nghiệp bao gồm sản xuất, xây dựng, khai thác mỏ, nông nghiệp, dịch vụ thực phẩm, y tế, vv

Chứng nhận NIOSH 42 CFR 84

Model: N99

Mặt nạ N99 làm tăng hiệu quả lọc đối với các hạt rắn và các chất xịt lỏng không phải là dầu mỏ

Có kích cỡ Nhỏ, Trung bình / Lớn phù hợp với hầu hết công nhân

Bảo vệ khuôn mặt đầy đủ với van

Bao gồm vật liệu lọc chống ẩm

Lý tưởng cho nhiều ngành công nghiệp bao gồm sản xuất, xây dựng, khai thác mỏ, nông nghiệp, dịch vụ thực phẩm, y tế, vv

Chứng nhận NIOSH 42 CFR 84

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm bán chạy

1